ALANLAR

Açık Bankacılık
Akıllı Fabrika
Akıllı Lojistik
Akıllı Üretim
Blokzincir ve Kripto Para Birimleri
Büyük Teknoloji Şirketlerinin (BigTech) Finansal Piyasalardaki Faaliyetleri
Depolama ve Stok Yönetimi
Devlette Dijital Dönüşüm
Dijital Dönüşümde Vergileme
Dijital Dünyada Güvenlik Sorunu
Dijital Ekonomiler ve Piyasalar
Dijital Girişimcilik
Dijital hizmet vergisi
Dijital İKY Yönetimi
Dijital Kültür ve Küreselleşme
Dijital Sigortacılık (SigortaTek)
Dijital Türkiye ve Gelecek Uygulamaları
Dijital Yönetim ve Strateji
Dijitalleşme Sürecinde Bilgi ve Belge Yönetiminin Ekonomik Sonuçları
Dijitalleşme Sürecinde İşletmeler Açısından Bilgi ve Belge Yönetimi
Dijitalleşme Sürecinde Kişiselleştirilmiş Üreticiler
Dijitalleşme ve Finans
Dijitalleşme ve Güvenlik
Dijitalleşme ve Kalite Yönetimi
Dijitalleşme ve Kamu Diplomasi
Dijitalleşme ve Kamu Politikaları: Dijital Kamu Politikaları
Dijitalleşme ve Kamusal Hizmetlerin Sunumu
Dijitalleşme ve Organizasyonel Bağlılık
Dijitalleşme ve Parasal Krizler
Dijitalleşme ve Şeffaflık/Açıklık
Dijitalleşme ve Toplum
Dijitalleşme, Siyasal ve Yönetsel Katılım
Dijitalleşme, Siyasal ve Yönetsel Katılım
Dijitalleşmenin İş Gücü Piyasasına Etkileri
Dijitalleşmenin Kentlere Etkisi
Dijitalleşmenin Sektörel Bazda Geleceği
Dijitalleşmenin Yerel Yönetimlere Etkisi
E Ticaret ve Lojistik
E-beyanname uygulamaları
Endüstri 4 ve Akıllı İşletmeler
Endüstri 4 ve Kamu Politikaları
Endüstri 4.0 ve Teknolojileri
Eşten Eşe Borçlanma
E-ticaretin vergilendirilmesi
E-ticarette işyeri kavramının tanımlanması
FinTek Ekosistemi
FinTek ve Finansmana Erişim: Kredi Kullanımındaki Maliyetler ve Sınırlılıklar
FinTek ve Grişimcilik
FinTek ve Ödeme Sistemleri
Gümrük İşlemleri
Internet Tabanlı Satışlar ve İşletmeler
İş Süreçlerinde Dijitalleşme
İthalat-İhracat
Kamu Mali Yönetiminde Dijitalleşme
Kamu Yönetiminde Dijital Dönüşüm ve Aktörlerin Rolü
Kamu Yönetiminde Dijitalleşmenin Etkileri: Fırsatlar ve Tehditler
Kamu Yönetiminde Teknoloji Kullanımı
Kamu Yönetiminde Yapı ve İşlevsel Açıdan Dijital Dönüşüm
Kamuda Büyük Veri Ekosistemi
Kentsel Lojistik
Kitlesel Fonlama
Kredi Riski Yönetiminde FinTek’in Rolü
Kripto Para Madenciliği
Kripto Paralar İle Portföy Yönetimi
Lojistik Bilişim Sistemleri ve Modelleme
Lojistik Hukuku
Lojistikte Güncel Konular (Afet Lojistiği, Perakende Lojistiği)
Makroekonomik Piyasalarda Dönüşüm
Mali saydamlığın sağlanmasında dijitalleşmenin önemi
Maliye ve E-devlet uygulamaları
Muhasebe ve Finansta Dijitalleşme
Muhasebenin Dijital Dönüşümü
Mükemmel Bankacılık
Örgütler ve Dijitalleşme
Pandemi ve Ekonomide Dijital Dönüşüm
Para Piyasalarında Dönüşüm
Pazarlama 5.0
Pazarlama ve Yapay Zekâ
Pazarlamada Dijitalleşme
Refah İktisadı ve Dijital Dönüşüm
Sürdürülebilir Tedarik Zinciri
Taşımacılık Yönetimi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Teknolojiye Dayalı Regülasyonların (RegTek) FinTek Üzerindeki Etkisi
Toplum 5.0
Tüketici Davranışlarında Dijitalleşme
Türkiye’de Bitcoin (Kripto Para ve e- ticaret)
Uluslararası Dijital Ekonomi Strateji ve Politikaları
Uluslararası İktisadi Örgütler ve Dijitalleşme
Uluslararası Ticarette Dijitalleşme
Üretici ve Tüketici Beklentilerinde Dijital Dönüşüm
Üretim Yönetiminde Dijitalleşme
Vergiye gönüllü uyum bağlamında dijitalleşmenin önemi
Veri Simsarları, Kullanımı ve Depolama
Yapay Zekâ ve Bulut Bilişimin Finansal Hizmetler Üzerindeki Etkisi
Yapay zekânın iktisat alanında Uygulamaları
Yasal Korumalı Alan Paradoksu
Yönetişim ve Dijitalleşme
Yükselen Ekonomilerde FinTek Şirketlerinin Önündeki Engeller ve Fırsatlar